Forveding, innleiring av lignin mellom cellulosemikrofibrillene i plantenes cellevegger. Ligninet vil etter hvert fylle ut det meste av mellomrommene mellom mikrofibrillene. Mye av vannet i celleveggen blir fortrengt. Ligninet blir bundet til cellulose og andre veggkomponenter. Det blir derfor en atskillig sterkere veggstruktur enn i rene cellulosevegger. Først og fremst blir veggen trykksterk, med større motstand mot bl.a. vind. I ved utgjør lignin ofte ca. 1/4 av celleveggen. Forveding skjer også i vedrør, trakeider og styrkevev hos urteaktige planter. Cellene vil oftest dø når lignifiseringen er ferdig.