Cerbera, planteslekt i gravmyrtfamilien. Omfatter 6 arter trær i tropiske strøk. C. odollamhar store, eggrunde frukter som kan drive omkring på havet med havstrømmene.