Skolemedisin, uttrykk brukt om kunnskapsbasert medisin og medisinsk virksomhet i motsetning til folkemedisin og naturmedisin.