Skolemedisin er et uttrykk som brukes om kunnskapsbasert medisin og medisinsk virksomhet i motsetning til folkemedisin og naturmedisin.