Ettårige planter, planter som fullfører sin livssyklus i løpet av ett år. De fleste overvintrer som frø. Vinterannuelle planter spirer derimot om høsten og overvintrer som små frøplanter, f.eks. høsthvete og høstrug. Ettårige planter har oftest liten og tynn, lysfarget rot. Jf. toårige planter, flerårige planter.