Belgkapsel, enrommet kapsel som er dannet av bare ett frøblad, se frukt (kapsel).