Hoya, tropisk planteslekt i gravmyrtfamilien, med 200 arter i Asia og Australia, eviggrønne busker med tykke og læraktige, motsatte blad og vakre blomster i skjerm. Som stueplanter dyrkes særlig voksblomst, men også arter som australvoksblomst, H. australis, dvergvoksblomst, H. bella, og pilvoksblomst, H. multiflora.