Blæretang, brunalgen Fucus vesiculosus, en av de vanligste tangartene i fjæresonen langs hele kysten av Norge. Arten er lett kjennelig ved å ha flyteblærer som sitter parvis på begge sider av midtribben av flate, gaffeldelte skudd. Et nytt blærepar dannes i skuddspissene hver vår, og fordi algen er flerårig vil det være flere blærepar langs samme skudd. Mange vokseformer av blæretang er beskrevet, også former som mangler blærer. I mai–juni er blæretangen fertil og kjønnscellene utvikles i oppsvulmede skuddspisser, reseptakler. Arten er særbu, det vil si at den har atskilte hanlige og hunlige individer. Blæretangen tåler godt brakkvann og vokser langt inn i fjordene og inn i Østersjøen.