Tørke oppstår når et område får mindre nedbør enn normalt over en lengre periode. Se ørken, tørketid og klima (tabell).