Spiraltangen er en brunalge i ordenen Fucales. Den blir 5–30 centimeter høy, og ligner blæreløse former av blæretang, men er gjerne noe mindre. Skuddene er todelt forgrenet, ofte kruset og spiralsnodde. Arten er sambu, som betyr at den har både hannlige og hunnlige kjønnsorganer på samme individ. Disse finnes i gruber (konseptakler) på de oppsvulmede skuddspissene (reseptaklene). Spiraltang danner sammenhengende soner i den øvre delen av fjæra, ovenfor blæretangen eller delvis blandet med denne. Den er vanlig langs hele kysten, særlig på Vestlandet og i Nord-Norge.