Særbu, plantearter som har hannblomster på en plante og hunnblomster på en annen, f.eks. osp, selje, molte, jonsokblom. Brukes også om andre vekster som har atskilte hannlige og hunnlige individer, f.eks. blæretang. Motsatt sambu.