Operation Claymore
4. mars 1941 gjennomførte britiske og norske styrker en vellykket aksjon i Lofoten. Her har soldatene satt tanker med fiskeolje i brann.
Av .
Kompani Linge

Soldater fra Kompani Linge utførte mange kommandoraid langs kysten av Norge under andre verdenskrig, og ofte kom de sjøveien fra Skottland og Shetland. Her evakueres en såret soldat til en landgangsbåt under Måløy-raidet 27. desember 1941.

Vemork kraftstasjon
Det mest kjente allierte kommandoangrepet er tungtvannsaksjonen i 1943–1944. Bildet viser Norsk Hydros hydrogenfabrikk på Vemork, fotografert i 1935. Fabrikken inneholdt verdens største elektrolyseanlegg, der tungtvatn var et lett tilgjengelig biprodukt. Sabotasjene mot fabrikken under andre verdenskrig hadde som mål å hindre at Tyskland fikk tilgang til dette tungtvatnet. Hydrogenproduksjonen på Vemork blei innstilt i 1971 og bygget blei revet i 1977.
Av /Galleri Nor .

Allierte kommandoangrep på Norge under andre verdenskrig var ulike former for sabotasje mot den tyske okkupasjonsmakten, på oppdrag fra de allierte. Under andre verdenskrig var Norge okkupert av Nazi-Tyskland fra 1940 til 1945. De allierte, altså de landene som kjempet mot Tyskland, gjennomførte flere ulike sabotasjeaksjoner mot det okkuperte Norge. Den mest kjente er tungtvannsaksjonen i 1943–1944. Målet med de allierte kommandoangrepene var å ødelegge infrastruktur og industriproduksjon for at den tyske okkupasjonsmakten ikke skulle få nytte av den.

Faktaboks

Også kjent som

allierte kommandoraid, allierte kommandooperasjoner, allierte spesialoperasjoner, allierte sabotasjeaksjoner

De allierte aksjonene i Norge ble blant annet utført av den britiske organisasjonen Special Operations Excecutive (SOE) og Norwegian Independent Company 1, bedre kjent som Kompani Linge.

Angrepet på Bjølvo kraftverk

Da tyske og norske militære myndigheter undertegnet kapitulasjonsavtalen i Nord-Norge 10. juni 1940 (se slaget om Narvik), hadde nordmenn allerede returnert fra Storbritannia for å fortsette kampen med irregulær krigføring. Så tidlig som 29. mai forlot skøyta «Hospits» LerwickShetland, med kurs østover. Om bord var en liten gruppe nordmenn som hadde gjennomført et britisk «kurs» i sabotasje. Hovedmålet var å sprenge rørgaten ved kraftverket til A/S Bjølvefossen (Bjølvo kraftverk) i Hardanger. Dersom dette ikke kunne bli gjennomført, var det sekundære målet Bergensbanen. De lyktes i sitt første forsett. 17. juni 1940, nøyaktig en uke etter kapitulasjonsavtalen, smalt det i fjellsiden over kraftstasjonen, og produksjonen av ferrokrom og ferrosilisium ble avbrutt i henholdsvis fire uker og fire måneder.

Aksjonen var den første operasjonen mot det okkuperte Norge satt i verk utenfra. Det skulle bli mange flere. Suksessen ga nok mersmak, for kort tid etter var sabotørene tilbake på nytt oppdrag. Imidlertid var tyskerne på sporet, og man måtte avbryte oppdraget. Mye talte for å vise en viss tilbakeholdenhet. Britene kunne nok tenke seg en nokså uavgrenset sabotasjevirksomhet, men for mange nordmenn så saken noe annerledes ut. En hensiktsløs ødeleggelse av norske verdier så man seg ikke tjent med, og flere av aktivistene orienterte seg mot norske eksilmyndigheter.

Angrepet mot Bjølvefossen kom til å bli både et mønster for og et unntak fra senere operasjoner. På britisk side var det krefter som var i overkant opptatt av en aktivistisk krigføring selv om Dunkerque var bare noen korte uker på avstand. Det gikk en god stund før nye grupper ble sendt inn på tilsvarende oppdrag, men planleggingen på britisk side ga seg utslag på flere måter. 19. juni fikk britene et nytt organ som skulle samle krigføringen bak fiendens linjer og «set Europe ablaze», som den nyutnevnte statsminister Winston Churchill uttrykte det. Special Operations Excecutive (SOE) kom til å få avgjørende betydning for krigføringen i Norge helt til fram frigjøringen. Et først motvillig, men senere gradvis bedre samarbeid med norske sivile og militære myndigheter ga resultater. Men én ting var kampvilje og initiativ, en annen sak var mulighetene. Sommeren 1940 var disse i sannhet svært små. Likevel ble det lett med lys og lykte etter offensive muligheter i en ellers bekmørk tid. I dette klimaet kom nok et organ – «Commander of Raiding Operations on Coasts in Enemy Occupation». Man kunne like gjerne sagt Norge. Raiding Operations ble først ledet av generalløytnant A.G.B. Bourne og utviklet seg senere som Combined Operations under den mer kjente sjefen Louis Mountbatten.

Ikke realiserte raid: Church og Castle/Mandible

Et av de første raidene som ble planlagt, var Church. Målet var å stanse nikkeleksporten fra Petsamo (Petsjenga) via et angrep mot havneanleggene i Kirkenes. Det kunne sette en stopper også for malmutskipningen fra Sør-Varanger. I dette bildet skulle man gjøre seg nytte av såkalte Independent Companies, som var ment å være spesialavdelinger som i dette tilfellet skulle bli fylt med norsk personell. Church ble aldri realisert. Realismen tok overhånd da den nødvendige innsatsen ikke sto i forhold til det ventede resultatet. Tanken om Independent Companies kom likevel til å leve videre og førte etter hvert til Norwegian Independent Company No. 1, senere mer kjent som Kompani Linge.

At Church ble gravlagt, var ikke ensbetydende med at raid ble oppgitt som operasjonsform. Høsten 1940 ble et mulig angrep på titanproduksjonen i Sokndal planlagt under kodenavnet Castle/Mandible. 250 soldater var tenkt satt inn, men også her kom man på andre tanker. Flere mindre oppdrag ble skissert, men etter hvert kom planleggingen til å anta fastere former foran et langt større raid.

Lofoten-raidene

Lofoten-raidet
I mars 1941 gikk en britisk-norsk flåtestyrke inn i Vestfjorden og satte i land norske soldater i Lofoten. Dette var første gang de frie norske styrkene kom i kamp på norsk jord. Tyskerne ble overrumplet, og flere tyske fartøyer ble senket. Et oljelager i Stamsund og andre anlegg i området ble også ødelagt. Flere nordmenn valgte å bli med tilbake til England.
Lofoten-raidet
Av /NTB.

Claymore

Operasjon Claymore gikk av stabelen i begynnelsen av mars 1941. En betydelig britisk marinestyrke omfattet også et femtitall norske soldater fra både hær og marine. Disse bar norske uniformer og var plukket ut ved hjelp av Martin Linge, som for lengst var i gang med rekruttering av aksjonsvillige emigranter. I morgentimene 4. mars gikk den samlede styrken til angrep på fire ulike steder i Lofoten: Svolvær, Stamsund, Henningsvær og Brettesnes. Seks jagere og følgefartøyer gjorde rent bord. Nesten et dusin fiskeoljefabrikker samt et kraftverk ble ødelagt. I tillegg ble befolkningen invitert til å bli med til Storbritannia for å gå inn i de norske styrkene. 314 lot seg friste, mens et dusin NS-folk ikke fikk noe valg – de ble ført om bord mot sin vilje. 213 tyske fanger ble også eksportert. Planen var ikke å bli i Lofoten, og da primærmålene var ødelagt, ble styrkene trukket tilbake. Frykten for tyske fly- og sjøstridskrefter bidro til dette. Ett mål forble hemmelig i flere tiår. Man lyktes med å sikre en Enigma-kodemaskin med «dagens» innstillinger intakt ved bordingen av den tyske armerte tråleren «Krebs». Kuppet fikk vidtrekkende betydning for den britiske kodeknekkingen ved «The Government Code and Cypher School» (GCCS) ved Bletchley Park.

Lofoten-raidet fikk også store konsekvenser for den gjenværende befolkningen. Tyskerne reagerte skarpt på samarbeidet med invasjonsstyrkene. Reichskommissar Josef Terboven kom til Svolvær, og en mengde folk ble arrestert som gisler. Disse «Svolvær-gislene» kom til å bli de første innsatte i det som etter hvert ble Polizeihäftlingslager Grini. I mars 1941 var imidlertid ikke leiren klar til dette formålet, og fangene tilbrakte derfor sine første fangemåneder i Åneby-leiren i Hakadal.

Den norske Londonregjeringen var heller ikke ubetinget tilfreds med britenes framferd. Selv om et betydelig antall norsk militært personell var involvert, var ikke regjeringen blitt varslet. Trolig var denne manglende informasjonen hovedgrunnen til misnøyen. At et nytt raid like etter led av de samme manglene, bedret ikke situasjonen. Midt på natten 12. april gjorde den norske jageren «Mansfield» strandhogg i Øksfjord sør for Hammerfest. Raidet var planlagt og utført av Sjøforsvarets Overkommando i samråd med britene og uten at regjeringen var informert. Målet ble raskt nådd – ødeleggelse av stedets sildeoljefabrikk. Disponenten hjalp til. Noen matvarer ble utdelt til befolkningen, og «Mansfield» stakk til sjøs to timer senere. Tyskere var det ikke å se i Øksfjord.

Anklet og Archery

Britiske kommandosoldater med tyske krigsfanger
Måløyraidet ble utført 27. desember 1941. Bildet viser britiske kommandosoldater med tyske krigsfanger.

1941 ble det store året for slike operasjoner, og det hele kulminerte i romjulen. Et stort nytt angrep mot Lofoten (Anklet) og Måløy (Archery) gikk av stabelen.

Annen juledag 1941 angrep 500 kommandosoldater Reine i Lofoten, hvorav 100 kom fra Lingekompaniet og Shetlandsavdelingen. Dagen etter gikk en sterk britisk marinestyrke ledet av krysseren «Kenya» inn mot Måløy. Etter heftig ild gikk 600 mann i land fra landgangsfartøyer. Blant disse var en tropp fra Linge-kompaniet ledet av Martin Linge selv. I kampene som fulgte, falt Linge. Under harde kamper ble størstedelen av den tyske styrken nedkjempet, befestninger ødelagt og tyske skip senket. I Lofoten var målet mer ambisiøst. Tanken var å holde et brohode over tid. Da man tre dager senere besluttet retrett, kom dette overraskende på mange. Raidene fulgte ellers det tradisjonelle mønsteret: Norske styrker deltok uten regjeringens samtykke eller viten. Raidet fikk dramatiske konsekvenser for Linge-kompaniet, også utover tapet av en avholdt sjef. I tiden som fulgte, hersket det mytteristemning, og den tok det atskillig tid å bearbeide.

Musktoon med flere

Selv om det ble planlagt nye raid i tiden som fulgte, hadde utviklingen løpt fra denne typen operasjoner på norskekysten. Videre aktivitet hadde et mindre omfang og var i større grad klarert med norske myndigheter. I 1942 kom blant annet angrep mot kraftstasjonen i Glomfjord (Musketoon) og andre utvalgte mål. Disse operasjonene, som ble utført av nordmenn i SOE sammen med briter, skulle i prinsippet foregå uten aktivt å engasjere fienden i kamp. Slik gikk det ikke alltid, og flere soldater ble offer for Adolf Hitlers såkalte Kommandobefehl, som beordret alle kommandosoldater drept. Ordren ble utført nådeløst og ble et viktig anklagepunkt mot tyske Wehrmacht-offiserer etter krigen.

Tungtvannsaksjonen

Gunnerside

Mesteparten av gruppa frå Operasjon Gunnerside samla i London etter krigen.

Framme frå venstre: Hans Storhaug og Joachim Rønneberg. Bak frå venstre: Fredrik Kayser, Kasper Idland og Birger Strømsheim. Knut Haukelid og Leif Tronstad (begge i England under aksjonen) mangla.

Norsk Industriarbeidermuseum.
Lisens: CC BY NC 2.0

Den i særklasse mest kjente operasjonen var angrepet på tungtvannsproduksjonen på Vemork (tungtvannsaksjonen). Natten mellom 27. og 28. februar 1943 ble tungtvannanlegget på Vemork ved Rjukan sprengt. Norske soldater fra Kompani Linge utførte bragden uten at et skudd ble løsnet. Operasjon Gunnerside ble en av verdenskrigens mest kjente aksjoner. Flere deloperasjoner inngikk. Operasjon Freshman fikk et tragisk utfall høsten 1942 da britiske glidefly styrtet på Sør-Vestlandet og overlevende soldater ble drept av tyskerne. Amerikansk bombing satte en endelig stopper for produksjonen høsten 1943, og vinteren 1944 ble de resterende mengder tungtvann ødelagt da fergen over Tinnsjøen ble senket av agenter fra Kompani Linge.

Carhampton

Operasjon Carhampton fikk også en ublid skjebne. En styrke på 41 mann fra Kompani Linge og marinen skulle kapre en tysk konvoi ved Flekkefjord og føre den over Nordsjøen. Sjef var Odd Starheim, som tidligere med hell hadde kapret kystruteskipet «Galtesund». Det meste gikk galt. Resultatet ble at Starheim og 16 andre kapret dampskipet «Tromøysund» og førte det vestover. De var nesten ved målet da et tysk fly kom til og senket skipet. Alle om bord mistet livet. Et antall mindre operasjoner ble senere iverksatt på norskekysten, men de store kommandoangrepens tid var over i Norge.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg