Fiskevær på sørsiden av Stormolla (se Molla) i Lofoten, Vågan kommune i Nordland. Brettesnes var foruten fiskevær fra midt på 1800-tallet et viktig handels- og industristed med sildoljefabrikk som var blant Norges eldste, likeledes verdens første fiskeguanofabrikk, senere trandamperi og sildemelproduksjon. Særlig var virksomheten på stedet stor i perioden med engelsk eierskap fra 1870-årene frem til slutten av 1920-årene. I dag er det i tillegg til fiske noe turisttrafikk på stedet.