Kompani Linge, betegnelse på den gruppe nordmenn som under den andre verdenskrig, etter spesialtrening i Storbritannia, ble satt inn i det okkuperte Norge for å utføre sabotasjeaksjoner mot fienden og instruere hjemmestyrkene.

Kompani Linge kjempet aldri sammen som kompani og hadde etter at kaptein Martin Jensen Linge falt i desember 1941, ikke noen kompanisjef. Medlemmene opptrådte enkeltvis eller i mindre grupper, som regel 2–4 mann. Først da krigen var slutt, opptrådte Kompani Linge samlet, og da for å oppløse seg.

Allerede sommeren og høsten 1940 knyttet den britiske organisasjon SOE (Special Operations Executive) til seg nordmenn for å sende dem på spesialoppdrag til det okkuperte Norge; kaptein Martin Linge var en av de første. I mars 1941 organiserte SOE Norwegian Independent Company 1, med Linge som sjef. NOR.I.C.I., også kalt «Norisen», var ved opprettelsen direkte underlagt den britiske SOE.

Kompani Linges folk deltok i commandoraid på norskekysten 1941. Linge falt under Måløy-raidet i desember. På norsk side oppstod etter raidene et ønske om å få innflytelse på kompaniets aksjoner. Det ble på høyt plan opprettet et britisk-norsk samarbeidsorgan for operasjonene i det okkuperte Norge (The Anglo-Norwegian Collaboration Committee). Forsvarets Overkommando fikk en egen avdeling, FO4, under oberstløytnant Øens ledelse, for militære operasjoner i det okkuperte Norge. FO4 samarbeidet med SOE om gjennomføringen av operasjonene.

Kompani Linge ble fra 1943 underlagt den norske forsvarssjef, samtidig som det var knyttet til SOE. I krigens siste år kom også amerikanerne med i samarbeidet gjennom sin organisasjon OSS (Office of Strategic Services).

Kompani Linges innsats faller i to deler: de selvstendige sabotasjeaksjonene mot fienden og samarbeidet med de norske hjemmestyrkene. Mest kjent av sabotasjeaksjonene er sabotasjen mot tyskernes tungtvannsanlegg ved Rjukan. Lingekompaniets samarbeid med hjemmestyrkene var av avgjørende betydning for disse styrkenes effektivitet og moral. Folk fra Kompani Linge brakte hjemmestyrkene våpen og annet utstyr som radiosendere, og instruerte i våpenbruk og sabotasje. I krigens siste år samarbeidet Kompani Linge og hjemmestyrkene også om flere sabotasjeaksjoner.

I alt gjorde 530 nordmenn tjeneste i Kompani Linge under krigen; det store flertall av dem var unge vernepliktige, meget få hadde yrkesmilitær bakgrunn. Ved krigens slutt bestod Kompani Linge av 245 mann. Praktisk talt alle var i arbeid i Norge. I løpet av krigen falt 53 mann, 2 ble drept under trening og 2 ved ulykker, 7 ble tatt som krigsfanger.

Utvalgt litteratur

  • Kompani Linge, 1995, 2 b. (1. utg. 1948), isbn 82-445-0057-3, Finn boken

Denne artikkelen er hentet fra papirutgaven av leksikonet, utgitt i 2005-2007. Artikkelen hadde ingen navngitt forfatter, men en tilknyttet fagkonsulent.

Fagkonsulent for denne artikkelen var

Publisert på nett 14.02.2009. Det er siden gjort 3 endringer.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.