Kompani Linge

Minneplakett over Kompani Linge, reist 19. september 1973 av innbyggerne i Badenoch Skottland.
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0
Kompani Linge ble oppkalt etter Martin Linge. Han ble drept under Måløyraidet i 1941.
Av .
Norske soldater fra Kompani Linge ble sendt inn til Norge for å gjennomføre sabotasjeaksjoner. Til venstre fenrik Alf Graven, med dekknavn «Per», som var med på flere sabotasjeaksjoner utført av motstandsgruppen «Grebe Red», blant annet sprengningen av Åsta jernbanebru 25. januar 1945.
Anno Glomdalsmuseet.
Lisens: CC BY NC SA 2.0

Kompani Linge var en gruppe nordmenn som under andre verdenskrig, etter spesialtrening i Storbritannia, ble satt inn i det okkuperte Norge for å utføre sabotasjeaksjoner mot fienden og instruere hjemmestyrkene. Gruppen var oppkalt etter kaptein Martin Jensen Linge.

Faktaboks

uttale:
kompanˈi linge

Kompani Linge kjempet aldri sammen som kompani og hadde, etter at Linge falt i desember 1941, ingen kompanisjef. Medlemmene opptrådte enkeltvis eller i mindre grupper, som regel 2–4 mann. Først da krigen var slutt, opptrådte Kompani Linge samlet, og da for å oppløse seg.

Opprettelsen

Allerede sommeren og høsten 1940 knyttet den britiske organisasjonen SOE (Special Operations Executive) til seg nordmenn for å sende dem på spesialoppdrag til det okkuperte Norge; kaptein Martin Linge var en av de første. I mars 1941 organiserte SOE Norwegian Independent Company 1, med Linge som sjef. NOR.I.C.I., også kalt «Norisen», var ved opprettelsen direkte underlagt det britiske SOE.

Raid

Kompani Linges folk deltok i flere kommandoraid på norskekysten i 1941. Linge falt under Måløy-raidet i desember. På norsk side oppstod etter raidene et ønske om å få innflytelse på kompaniets aksjoner. Det ble på høyt plan opprettet et britisk-norsk samarbeidsorgan for operasjonene i det okkuperte Norge (The Anglo-Norwegian Collaboration Committee). Forsvarets Overkommando fikk en egen avdeling, FO4, for militære operasjoner i det okkuperte Norge. FO4 ble ledet av oberstløytnant Bjarne Øens og samarbeidet med SOE om gjennomføringen av operasjonene.

Kompani Linge ble fra 1943 underlagt den norske forsvarssjefen, samtidig som det var knyttet til SOE. I krigens siste år kom også amerikanerne med i samarbeidet gjennom sin organisasjon OSS (Office of Strategic Services).

Samarbeidet med hjemmestyrkene

Kompani Linges innsats faller i to deler: de selvstendige sabotasjeaksjonene mot fienden og samarbeidet med de norske hjemmestyrkene. Mest kjent av sabotasjeaksjonene er sabotasjen mot tyskernes tungtvannsanlegg ved Rjukan. Lingekompaniets samarbeid med hjemmestyrkene var av avgjørende betydning for disse styrkenes effektivitet og moral. Folk fra Kompani Linge brakte hjemmestyrkene våpen og annet utstyr som radiosendere, og instruerte i våpenbruk og sabotasje. I krigens siste år samarbeidet Kompani Linge og hjemmestyrkene også om flere sabotasjeaksjoner.

I alt gjorde 530 nordmenn tjeneste i Kompani Linge under krigen. Det store flertallet av dem var unge vernepliktige, meget få hadde yrkesmilitær bakgrunn. Ved krigens slutt bestod Kompani Linge av 245 mann, og praktisk talt alle var i arbeid i Norge. I løpet av krigen falt 53 mann, to ble drept under trening, to ved ulykker og sju ble tatt som krigsfanger.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Kompani Linge, 1995, 2 b. (1. utg. 1948), isbn 82-445-0057-3, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg