Vaksdal

Vaksdal, kommune i Hordaland som strekker seg nordover langs Veafjorden på østsiden av Osterøya og dens indre arm Eidsfjorden, fra grensen til Bergen ved Trengereid i sørvest og helt til grensen mot Vik kommune i Sogn og Fjordane øverst i Eksingedalen i nordøst. Vaksdal omfatter også nordøstre del av Osterøya, samt Bergsdalen opp til Hamlagrøosen på grensen mot Voss og Kvam.Vaksdal ble opprettet 1964 ved sammenslåing av den tidligere kommunen Bruvik (unntatt Bruvikbygda lengst sørøst på Osterøya), Eksingedalen sogn av Modalen kommune og Eksingedalen (øvre delen) og Bergsdalen av den tidligere Evanger kommune. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 10 artikler: