Uppsete, grend i Aurland kommune, Sogn og Fjordane, 850 m.o.h. Uppsete ligger langs Bergensbanen, ved Gravahalstunnelens vestre ende. Upsete stasjon 1917-1960, revet. Bevart vokterbolig fra 1921, tegnet av Leif Sønberg.