Kasubi-gravene
Gravminne for Buganda-kongenes graver i Kampala, Uganda. Gravminnet ble bygget som bolig for kong Mutesa 1. i 1882, og omgjort til gravminne etter hans død i 1884. Hovedbygningen (bildet) rommer gravene til fire Kabaka (konger), og er viktig helligdom for bagandafolket.
Av .
Lisens: CC BY SA 2.0
Fort Patiko
Rester av Fort Patiko, en festning bygd av den britiske oppdageren Samuel Hunter i 1872. Festningen ble senere brukt av guvernøren for det britiske protektoratet Uganda.
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

Uganda var først befolket av jegere og sankere, som etter hvert begynte med kveghold og jordbruk. Fra 1300-tallet vokste det fram flere kongedømmer, blant annet Bunyoro og senere Buganda. På 1800-tallet var Buganda blitt det mektigste kongeriket i hele det østlige Afrika, og herskerne begynte å handle med europeerne da disse dukket opp rundt 1850.

I siste halvdel av 1800-tallet begynte den europeiske koloniseringen av Afrika. Under kappløpet om Afrika i 1880-årene sikret Storbritannia seg Øst-Afrika som interesseområde. Dagens Kenya, Tanzania, Uganda og Zanzibar ble en del av kolonien Britisk Øst-Afrika i 1895. I Uganda spilte britene på motsetningene mellom de to kongedømmene Bunyoro og Buganda, og allierte seg med sistnevnte. Buganda fikk derfor beholde mye selvstyre som britisk koloni. Uganda ble samlet til et britisk protektorat i 1918, med Buganda som egen provins.

I 1962 ble Uganda en selvstendig stat. Milton Obote styrte som statsminister, senere president, fra 1962 til 1971. Obotes regjeringstid var preget av intern uro, borgerkrig og etniske konflikter, og i 1971 ble han avsatt i et militærkupp ledet av offiseren Idi Amin. Amins regime var et redselsvelde, som han styrte som en stadig mer stormannsgal og uberegnelig militærdiktator. Han ble avsatt i 1979. I 1980 ble Obote gjenvalgt som president, før han i 1985 for andre gang ble avsatt og styrtet i et militærkupp. Under Obotes andre presidentperiode ledet Yoweri Museveni en geriljakamp, ofte kalt «Ugandas bush-krig», mot Obote, og i 1986 tok Museveni over som president.

Tidlig historie

Twa
Batwaene (også kalt twa) er blant de afrikanske folkegruppene som europeere kalte pygmeer. De utgjør urbefolkningen i blant annet Uganda. Foto fra 1904.
Twa
Av /Missouri History Museum.

Urbefolkningen i det området som i dag utgjør Uganda, batwa (tidligere kalt pygmeer), levde hovedsakelig som jegere og sankere. For rundt 5000 år siden begynte de å få følge av kvegfolk som innvandret fra Nilen-området og Afrikas Horn. De forskjellige nykommerne slo seg ned i det nordlige Uganda med sine husdyr, og flyttet med årstidene for finne vann og beitemarker. De var derfor løselig organisert i klanstrukturer uten overordnet sentralmakt.

I de siste århundrene fvt. fant nye innvandrere veien helt fra Vest-Afrika gjennom tropisk regnskog til de store sjøene i Sentral-Afrika. De brakte med seg både bantuspråk og erfaring med jordbruk, og søkte seg mot områder lenger sør og vest. Her var det godt jordsmonn og nok regn til den kombinasjonen av husdyrhold og åkerbruk som fortsatt dominerer i Uganda. Fra denne tida er det også gjort noen av Afrikas eldste funn etter lokal jernproduksjon, noe som resulterte i nye våpen, bedre landbruksredskaper, sosiale forskjeller og nye maktforhold.

De første kongedømmene

Baganda
Buganda-kongedømmet ble grunnlagt på 1500-tallet, og ble det ledende riket fra 1800-tallet. Fra et bryllup blant baganda-folket i 1909.
Av .

Mens kvegfolk i nord og langs Nilen for det holdt fast ved sin tradisjonelle samfunnsform, la jernproduksjon og et mer allsidig jordbruk grunnlaget for tettere bosetting, større landsbyer og gryende statsdannelser. Allerede på 1300-tallet vokste det fram flere kongedømmer med sentralisert makt, med Bunyoro-Kitara-riket i vest som det første. I fruktbare områder ble det dyrket nok mat også til folk i byer og andre som ikke selv dyrket jorda. Bananer kunne høstes flere ganger i året, og ble både kokt til grøt og brukt til å brygge øl. I tillegg dro samfunnseliten fordel av handelsveier for kopper og andre mineraler.

Bunyoro-riket ekspanderte i de neste århundrene ved hjelp av overlegen militærmakt, men med datidas kommunikasjoner var det vanskelig å bevare kontrollen over så store områder. Det åpnet opp for konkurranse fra Buganda-kongedømmet lenger sør, som både hadde forbindelser ned til kysten og en slagkraftig flåte av kanoer og båter på Victoriasjøen.

Litt inn på 1800-tallet var mønsteret for bosetting og etnisk tilhørighet i dagens Uganda for det meste fullført, der det grunnleggende skillet gikk mellom jordbruk, kongedømmer og bantuspråk i sør og vest, og ulike luo-språk og kveghold andre deler av landet. Dette er forskjeller som både geografisk, etnisk, kulturelt og politisk har satt sitt preg på det ugandiske samfunnet fram til i dag.

Utover på 1800-tallet var Buganda, med en mektig konge (kabaka) på toppen, blitt det største og mektigste kongedømmet i hele det østlige Afrika. Nå begynte de ugandiske innlandsrikene også å bli vevd tettere inn i et handelsverk rundt Indiahavet, det arabiske og afrikanske kjøpmenn beveget seg innover fra kysten på jakt etter slaver og elfenbein.

Europeerne kommer

John Hanning Speke, 1864
Briten John H. Speke kom til Uganda i 1862.
Av .

Midtveis på 1850-tallet begynte også de første europeere å utforske områdene rundt de store sjøene, der de særlig var opptatt av å finne kildene til Den hvite Nilen. Briten John H. Speke ble mottatt av kong Mutesa I av Buganda allerede i 1862, men det skulle gå mer enn ti år før det ble slått fast at han hadde rett i at Nilen sprang ut fra nordenden av Viktoriasjøen. På samme tid tok kongen imot kristne misjonærer, som kunne tjene som motvekt mot økende muslimsk innflytelse innenfor hoffet og angrep fra egyptiske og sudanske styrker oppover langs Nilen. Kongens interesse for kristendommen kjølnet da det ikke fulgte våpen med misjonærene, samtidig som trusselen nordfra ble borte. Men da hadde allerede mange innenfor Buganda-eliten blitt kristne, som også var splittet i protestantiske og katolske fraksjoner som iblant hadde væpnete sammenstøt seg imellom.

Under kappløpet om Afrika fra 1880-tallet, var det først kystområdene i Øst-Afrika som ble utsatt for tysk og britisk rivalisering. Men begge land hadde også private handelsselskaper som kastet sine øyne på innlandet, der det var kjent at det fantes et rikt og mektig kongedømme. Tyskland var først ute med en samarbeidsavtale med kongen av Buganda, men den britiske regjeringen svarte med å gi British Imperial East Africa Company (BIEAC) ordre om å ta opp konkurransen. Da hadde Storbritannia allerede tatt kontroll over Egypt, og ville stenge andre land ute fra Nilens kilder. I 1890 gjorde de to kolonimaktene opp seg imellom over hodet på de afrikanske kongedømmene, og Storbritannia sikret seg Zanzibar og Uganda i bytte mot den lille øya Helgoland i Nordsjøen. Den gang kunne dette virke rart, men øya kom godt til nytte som marinebase i de to verdenskrigene i det neste århundret.

Britisk koloni

Protektoratet Uganda
Kart over protektoratet Uganda i 1926. De ulike provinsene og kongedømmene markert. De sentrale områdene i rødt og blått var tradisjonelle kongedømmer med historie flere hundre år tilbake.

Militær erobring og Buganda som juniorpartner

Arbeidere hogger jungel under byggingen av Ugandabanen. Strekningen forbandt Kampala i Uganda med Mombasa i Kenya, og ble bygd mellom 1896 og 1901.

The National Archives UK.
Lisens: CC BY 2.0

Oppdelingen med kart og linjal ble etterfulgt av militær erobring, der BIEAC gjorde god nytte av leiesoldater fra leiesoldater fra Sudan og nymotens maskingeværer. Handelsselskapet administrerte først området på vegne av den britiske regjeringen, men det viste seg for svakt til å slå ned motstand rundt om i landet. I 1900 overtok Storbritannia derfor etter en avtale Buganda, som fikk beholde et utstrakt selvstyre med betydelig makt til kabakaen og hans råd. Et slikt indirekte styre ble også resultatet av avtaler med Toro og Nkore, mens Bunyoro holdt stand helt til 1930-tallet. Bunyoro ble også tvunget til å gi fra seg deler av eget land til Buganda, også kjent som «det tapte distrikter». Når disse avtalene fikk så stor betydning for Ugandas framtid, er det fordi kongene og deres allierte innenfor eliten sikret seg store jordeiendommer med privat eiendoms- og arverett. Slik ble grunnlaget lagt for sosiale konflikter og protester fra småbønder som tradisjonelt hadde hatt bruksrett til jord.

Områdene i nord, med Lango og Acholi som de viktigste provinsene, ble derimot satt under direkte administrasjon. Da var de allerede sterkt svekket etter en voldsom pest som rammet rundt to tredeler av kvegflokkene og ødela deres livsgrunnlag. Uganda ble samlet til et britisk protektorat i 1918, med Buganda som egen provins. Ettersom den bugandiske utdanningseliten ble juniorpartnere i administrasjonen i andre deler av landet, ble misnøyen med kolonistyret ofte rettet mot Bugandas økonomiske, kulturelle og politiske dominans. Buganda hadde også en egen nasjonalforsamling, lukiko, men i kolonimaktens rådgivende organ var det ingen afrikanere før andre verdenskrig.

Mens britene helt fra starten ønsket å gjøre nabolandet Kenya til en settlerkoloni, det vil si at de tildelte europeere en stor del av den beste jorda, var de lenge i tvil om hvilken kurs som skulle velges i Uganda. Ved inngangen til 1920-tallet seiret de som ønsket å satse på afrikanske bønder som dyrket kaffe og bomull til eksport, noe som ga kolonimyndighetene godt med valuta- og skatteinntekter. De første leddene i kjøp og salg ble dominert av handelsfolk med asiatisk bakgrunn, der de fleste var etterkommere etter indere som ble rekruttert for å bygge jernbanen fra kysten til Victoriasjøen. I den videre omsetningen, hvor det var mest penger å tjene, overtok britiske handelsselskaper, rederier og fabrikker.

Politiske og regionale motsetninger

I mellomkrigstida rettet ei rekke protester seg mot kolonisystemet, lave råvarepriser og indernes rolle som næringsdrivende, samtidig som flere afrikanske menigheter gjorde seg uavhengig av misjonskirkene. Men både etniske, kulturelle og økonomiske skillelinjer, sammen med Bugandas kamp for å bevare sin særstilling, hindret framveksten av organisasjoner eller bevegelser med et nasjonalt siktemål.

Da mulighetene til selvstyre åpnet seg mot slutten av 1950-tallet, meldte tre partier seg på i konkurransen. Democratic Party (DP) hadde sine røtter hos katolikker i Buganda som følte seg diskriminert av den protestantiske eliten. People's Congress (UPC), under ledelse av Milton Obote fra nord, håpet på sin side at deres radikale nasjonalisme ville ha bredere appell. I Buganda ønsket sterke strømninger løsrivelse og uavhengighet som egen stat, og dannet partiet Kabaka Yekka (KY), som ganske enkelt betyr «alt for kongen».

Uavhengighet

Obote som statsminister (1962–1966) og president (1966–1971)

Milton Obote
Milton Obote var Ugandas statsminister i 1962–1970 og president i periodene 1966–1971 og 1980–1985. Foto fra 1969.
Av /NTB Scanpix.

I 1961 ble det ble det avholdt valg til en lovgivende forsamling, men med boikott fra Kabaka Yekka, var det DP som vant og kunne lede overgangsregjeringen. Under forhandlingene om uavhengighet året etter, gikk Milton Obotes UPC inn i en overraskende allianse med erkefienden Kabaka Yekka for selv å bli statsminister. Kabaka Mutasa II ble på sin side president med lite annet enn seremonielle oppgaver. Ingen trodde samarbeidet ville vare, og i 1966 ble kongen tvunget i eksil etter at Obote tropper inntok palasset i Kampala.

Året etter fikk UPC flertall for å endre grunnloven, oppheve Bugandas selvstyre og avsette lederne i de tre andre kongedømmene. All makt ble sentralisert med Obote som president med vide fullmakter, og landet ble i praksis en ettpartistat. Men Uganda ble ikke lettere å styre av den grunn. Kabaka Musasa II døde i eksil i London etter noen få år, men etter en begravelse i hjemlandet ble han et enda sterkere symbol på Bugandas separatisme.

Idi Amins redselsvelde (1971–1979)

Amin Uganda

Idi Amin grep makten i Uganda gjennom et militærkupp i januar 1971, og var landets statsoverhode til han ble drevet i landflyktighet i 1979. Han styrte diktatorisk, og en regner med at flere hundre tusen mennesker ble drept i hans regjeringstid.

Av /NTB Scanpix ※.

Inspirert av nabolandet Tanzania gikk Obote mot slutten av 1960-tallet inn for en mer radikal kurs med mer nasjonal kontroll over økonomien. Det var upopulært både hos indere og i et næringsliv dominert av utenlandske interesser, men før han rakk å sette den nye politikken ut i livet, ble han i 1971 avsatt etter et militærkupp. Hærsjefen, oberst Idi Amin, var blitt anklagd for korrupsjon og udugelighet, og slo til før han ble dømt og avsatt.

Idi Amin ble først ønsket velkommen av Storbritannia og Israel som et alternativ til Obotes radikale kursskifte, men landet beveget seg raskt mot økonomisk kollaps og et redselsvelde under en stadig mer stormannsgal og uberegnelig militærdiktator. Amin byttet ut store deler av hæren med lojale støttespiller fra sin egen etniske gruppe (kakwa), og avsatte, torturerte eller avlivet alle som utfordret hans makt. Kanskje så mange som én million ble drevet fra sine hjemsteder som følge av terror og uro, mens tallet på drepte i løpet av 1970-tallet er anslått til 100 000. Amin pisket også opp fremmedfiendtlige stemninger i befolkningen, og utviste rundt 80 000 asiater i en massedeportasjon i 1972. Det lammet økonomien ytterligere, samtidig som internasjonale protester førte til stans i bistand og utenlandske investeringer.

I håp om å samle landet mot en ytre fiende, ga Idi Amin sine styrker ordre om å angripe grenseområder inne i Tanzania i 1978–1979. Han hadde overlevd flere kuppforsøk, men i den påfølgende krigen gjorde den tanzanianske hæren felles sak med Obotes eksilarmé. Sammen rykket de inn i Kampala, styrtet Amins regime og utpekte et overgangsstyre med representanter for en rekke forskjellige eksilgrupperinger.

Obotes andres regjeringsperiode (1980–1985)

Ingen klarte å skape stabilitet, og valget i 1980 ble vunnet av UPC og Obote, som dermed ble innsatt som president for andre gang. Han sto overfor en vanskelig oppgave etter mange år med kaos og splittelse, og styrte mer og mer egenrådig og udemokratisk. Det førte til at flere opposisjonsgrupper grep til våpen, og i 1985 ble Obote styrtet på nytt. Men heller ikke det påfølgende militærstyret varte så lenge. Etter en langvarig og blodig geriljakamp, ble hovedstaden erobret av National Resistance Army (NRA) under ledelse av Yoweri Museveni.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Eriksen, Tore Linné. Afrika. Fra de første mennesker til i dag. Oslo: Cappelen Damm, 2019.
  • Leopold, Mark. Idi Amin. The story of Africa’s icon of evil. New Haven: Yale University Press. 2021.
  • Maxon, Robert M. East Africa. An introductory history. Morganstown: West Virginia University Press, 2009.
  • Reid, Richard J., A history of modern Uganda. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
  • Walsh, Barney, Ugandan agency within China-Africa relations. President Museveni and China’s foreign policy in East Africa. London: Blooomsbury Academic, 2022.
  • Wiegratz, Jürg mfl. Uganda. The dynamics of neoliberal transformation. London: Zed Books, 2018.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg