Uganda var først befolket av jegere og sankere, som etter hvert begynte med kveghold og jordbruk. Fra 1300-tallet vokste det fram flere kongedømmer, blant annet Bunyoro og senere Buganda. På 1800-tallet var Buganda blitt det mektigste kongeriket i hele det østlige Afrika, og herskerne begynte å handle med europeerne da disse dukket opp rundt 1850. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel