Nordkapp

Nordkapp er en kommune i Finnmark fylke, som ligger på begge sider av Porsangens ytre del. Nordkapp omfatter Magerøya, den nordøstlige delen av Porsangerhalvøya og den vestlige delen av Sværholthalvøya.Kommunen het til 1950 Kjelvik etter et fiskevær på Magerøya, som ikke ble gjenreist etter andre verdenskrig. Nåværende grenser er fra 1984, da den vestlige delen av Magerøya ble overført fra Måsøy kommune.På Magerøya finnes Norges nordligste punkt utenom Svalbard, Knivskjelodden (71°, 11' 8" n.br.), som ligger et stykke nordvest for det mer kjente Nordkapplatået.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Svein Askheim

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 19 artikler: