Posthum, født etter farens død; (om verk) utgitt etter forfatterens død.