Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Hornindal, kommune i Nordfjord i Sogn og Fjordane fylke.

Kommunen omfatter områdene omkring østre del av Hornindalsvatnet og selve Hornindalen. Dalføret går nordøstover til grensen mot Møre og Romsdal. Hornindal var egen kommune til 1965 da den ble delt mellom Eid og Stryn og deretter gjenopprettet i 1977 ved at den delen som hadde vært tillagt Stryn (østre del), ble egen kommune. Hornindal og Volda har vedtatt å slå seg sammen i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform.

Hornindalen er bred, åpen og frodig og med bratte, ofte blankskurte sider. Fjellene er høyest i nord med Hornindalsrokken på 1529 moh. Dette er kommunens nordligste punkt på grensen til Ørsta og Stranda kommuner i Møre og Romsdal. Berggrunnen i Hornindal består hovedsakelig av gneis og granitt som tilhører Gneisregionen. Stedvis finnes basiske dypbergarter fra kaledonsk tid, blant annet olivinstein, særlig sør for Hornindalsvatnet.

Vel halvdelen av innbyggerne bor i og omkring tettstedet og kommunesenteret Grodås ved østenden av Hornindalsvatnet. Resten av bebyggelsen ligger særlig på terrasser langs nordsiden av hoveddalføret østover fra Grodås.

Industri er viktigste næring utenom offentlig administrasjon og tjenesteyting. Det meste av industrien er trevare- og møbelindustri som ligger ved administrasjonssenteret Grodås. Jordbruket er et nesten rent husdyrbruk, ca. 99 % av jordbruksarealet brukes til eng og beite. I kommunen avvirkes årlig ca. 700 mskog (2013) som gir råstoff til lokal trevareindustri; blant annet produksjon av ferdighytter. Reiselivsnæringen er i vekst og har stor betydning; her finnes turisthotell og pensjonater. I januar 2016 var arbeidsledigheten 2,4 %.

Gjennom den sørligste delen av kommunen fører Rv.15 vestover til Nordfjordeid og Måløy, østover til Stryn og over Strynefjellet til Otta i Gudbrandsdalen. Veien følger sørbredden av Hornindalsvatnet. Fra Kjøs tar Rv.60 av nordover til Grodås og gjennom Hornindal videre til HellesyltStranda og Ålesund.

Hornindal hører til Vest politidistrikt, Fjordane tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Nordfjordrådet sammen med BremangerEidGloppenSeljeStryn og Vågsøy.

Hornindal kommune tilsvarer soknet Hornindal i Nordfjord prosti (Bjørgvin bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Hornindal til Sønd- og Nordfjord fogderi i Nordre Bergenhus amt.

For statistiske formål er Hornindal kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 7 grunnkretser: Haugen, Kirkhorn, Grodås, Kjøs, Otterdal, Lødemel og Rygg.

Den Trondhjemske postvei gikk gjennom Hornindal, og i dag finnes kvelvingsbruer i stein. Hornindal kyrkje er ei langkirke i tre bygd 1856, tegnet av arkitekt Hans Ditlev Linstow. Altertavle av Dagfin Werenskiold (1932). Billedhuggeren Anders Svor er født i Hornindal, og på Grodås ligger Anders Svor Museum med en rekke skulpturer. Hornindal har en rik folkemusikktradisjon. Brita Lund var en kjent billedveverske.

Kommunevåpenet (godkjent 1987) har tre sølv ljåblader, ett over ett, mot en blå bakgrunn; symboliserer jordbruk og smedhåndverk.

Navnet. Første ledd er gårdsnavnet Horne, norrønt Hornyn, av horn, 'fjelltopp', og vin, 'naturlig eng'.

  • Lillestøl, Karl: Hornindal herad gjenom hundrad år, 1837-1937, 1937, Finn boken
  • Lødemel, Halfdan: Hornindal kommune 1937-1987, 1987, Finn boken
  • Os, Edvard: Eid og Hornindal: etter Jacob Aaland: Nordfjord frå gamle dagar til no. B.II/1 Eid - Hornindalen, 1953, Finn boken
  • Svaar-Seljesæter, Knut: Hornindal, Nordfjord : ættelister for kvar gard i bygda, ny utg., 1989, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.