Hornindal

Hornindal er en kommune i Nordfjord i Sogn og Fjordane fylke. Kommunen omfatter områdene omkring østre del av Hornindalsvatnet og selve Hornindalen. Dalføret går nordøstover til grensen mot Møre og Romsdal.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Svein Askheim

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 6 artikler: