Geavdnjajávri, vann i Målselvvassdraget i Bardu kommune, Troms, rett sør for Altevatnet, nær grensen mot Sverige; 18,3 km2, 540 moh. Avløp østover ved Gulmmaeatnu, lenger nede kalt Geavdnjajohka til Leinavatn/Altevatnet, se Altevatnet.