Østerdalen, øvre del av Barduelvas dalføre i Bardu kommune, Troms. Strekker seg ca. 20 km i sørøstlig retning fra Straumsmo til Innset like nedenfor Altevatnet; 85 innbyggere (2017).