Leinavatn, vann i Bardu kommune, Troms, ved riksgrensen, opprinnelig 27,8 km2 og 491 moh. Vannet er regulert til kraftproduksjon sammen med Altevatnet.