Finnmarksviddas grunnfjellsområde, geologisk provins som omfatter Finnmarksvidda, og tilsvarende bergarter finnes også i Øst-Finnmarks grunnfjellsområde. Provinsene består av grunnfjell av ulike bergarter fra prekambrium. Lokalt finnes grunnfjellsvinduer av betydelig eldre bergarter.