SIVA, forkortelse for Selskapet for industrivekst, Trondheim, er et statsforetak grunnlagt i 1968. Samfunnsoppdraget er å fremme innovasjon og utvikling gjennom eierskap og drift av eiendom og annen infrastruktur for bedrifter, nærings- og kunnskapsmiljøer. Ved siden av eiendomsforvaltning driver SIVA blant annet utvikling av forretningsideer innen industriell virksomhet i distriktene. Selskapet er morselskap for 18 datterselskap. SIVA ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, og hadde i 2017 43 ansatte og var engasjert i 4000 bedrifter.