Nefelinsyenitt, magmatisk bergart som hovedsakelig består av alkalifeltspat og nefelin (tilsvarer foyaitt og plagifoyaitt). Flere typer nefelinsyenitt (lardalitt, foyaitt, ditroitt) opptrer i Oslofeltet spesielt i området ved Langesundesfjorden . På Stjernøya ved utløpet av Altafjorden utvinner Sibelco Nordic AS ca. 330 000 tonn nefelinsyenitt per år (2000), hvorav det meste eksporteres som råstoff til glass- og porselensindustrien.