Alta-ristningene, helleristninger i Alta kommune i Finnmark, ca. 1,5 km vest for Alta tettsted.

Alta-ristningene er den største samlingen av helleristninger med jaktmotiv i Nord-Europa. De første ristningene ble oppdaget 1973, og det er siden funnet nærmere 3000 figurer fordelt på fire lokaliteter, de fleste i Jiebmaloukta (Hjemmeluft). Alta museum ble åpnet 1991 i tilknytning til feltet, og ristningene er tatt med på UNESCOs Liste over verdens kultur- og naturarv.

Motiver

Alta-ristningene er hugget inn i bergflater av fast fjell som består av fast, grå sandstein. De vanligste motivene er rein, elg og bjørn, men også fugl og fisk er avbildet. Motivene avspeiler faunaen i området fra vår til høst. Dyrefigurene er naturalistisk fremstilt. Menneskefigurene fremstår derimot som skjematisk fremstilt.

Figurene kan være frittstående eller inngå i større scener som varierer fra jakt, fiske fra båt til innhegning av rein og utpreget rituelle scener. Bjørnekult kan spores ca. 5000 år tilbake.

Datering

Det er vanlig å datere ristningene til fire perioder; 4200–3600 f. Kr., 3600–2700 f. Kr., 2700–1700 f. Kr. og 1700–500 f. Kr. Dateringene er basert på endringer i havnivå (strandlinjedateringer) og på dateringer fra tre boplasser som ligger nær ristningene.

Utvalgt litteratur

  • Anker, Leif: Vår nordiske verdensarv, 1997, 94-101 (litteraturliste: 252-53), isbn 82-90823-35-5, Finn boken
  • Hagen, Anders: Helleristningar i Noreg, 1990 («Fangstfolk og figurar i Finnmark»: 81-97), isbn 82-521-3154-9, Finn boken
  • Helskog, Knut: Helleristningene i Alta, 1988
  • Rindal, Magnus & Gro Steinsland: Heilage stader i Norge, 2001

Forfatter av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 26.05.2015

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Nordisk arkeologi

Frans-Arne Stylegar Varanger museum

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.