En juridisk avtale innebærer en enighet mellom to eller flere parter om hvordan rettslige forhold skal løses. Avtale betyr det samme som kontrakt.Avtaler kan inngås etter (minst) to prinsipielt sett forskjellige modeller: Gjennom «tilbud og aksept»-modellen. På andre måter (typisk ved forhandlingsavtaler). Avtaleloven inneholder bestemmelser om tilbud, aksept og akseptfrist, og enkelte andre bestemmelser om når en avtale skal ansees å være kommet i stand.. Hele artikkelen