En erklæring er et annet ord for utsagn. En erklæring kan være skriftlig eller muntlig, bindende eller ikke-bindende.

Faktaboks

Etymologi

Av tysk erklären, som opprinnelig betyr "gjøre klar".

At en erklæring er bindende betyr at den skaper juridiske forpliktelser for den som har avgitt erklæringen. Uttrykkene «bindende erklæring», «rettslig bindende erklæring» og «juridisk bindende erklæring» betyr det samme.

Bindende og ikke-bindende erklæringer

En erklæring kan enten være rettslig bindende eller rettslig uforpliktende. Ordet erklæring er derfor ikke helt presist.

Både bindende og ikke-bindende erklæringer kan være skriftlige eller muntlige. Muntlige erklæringer må normalt gis i vitners nærvær hvis de skal ha rettslig betydning. Skriftlige erklæringer som skal ha rettslig betydning, må bekreftes med en personlig underskrift fra den som avgir erklæringen. Ofte er en skriftlig erklæring en dokumentasjon på at noen får en rettighet fra en annen. A erklærer for eksempel at B har rett til å kjøre over tomta hens.

En uforpliktende erklæring kan være et utsagn om hvordan noe forholder seg, og kan også ha faglig tyngde, men uten at erklæringen skaper rettigheter for noen. Et eksempel på en erklæring som ikke er rettslig bindende, er en kjærlighetserklæring.

Ordet erklæring forekommer i flere sammensetninger med juridisk betydning, det vil si at erklæringen er juridisk bindende. Legeerklæring, også kalt legeattest, som må være skriftlig, er et eksempel. I gamle dager forekom det at en stat som gikk til krig mot en annen, sendte en krigserklæring. Den var folkerettslig bindende for den staten som avga den, men ikke desto mindre kunne denne staten velge å ikke gå til krig.

Internasjonale erklæringer

I internasjonal sammenheng brukes ordet erklæring gjerne om dokumenter som er viktige, men ikke bindende. Et eksempel er Verdenserklæringen om menneskerettigheter, som til tross for viktigheten, ikke er rettslig bindende. Dette er i motsetning til de ulike menneskerettighetskonvensjonene, som er bindende for de statene som har tiltrådt dem. Mange bestemmelser i Verdenserklæringen er likevel gjort bindende ved at bestemmelser i den er tatt inn i konvensjonene. Eksempler på slike konvensjoner er Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og FNs kvinnekonvensjon.

Et annet eksempel på en internasjonal erklæring som har stor betydning, men som ikke er rettslig bindende for statene, er FNs erklæring om urfolks rettigheter fra 2007.

Erklæringsteorien i avtaleretten

I avtalerettslig teori er det diskutert mye om hvorvidt man blir bundet av en erklæring i forbindelse med inngåelsen av en avtale. Se erklæringsteorien.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg