Leiekontrakt, egentlig kontrakt om leie av ting, men ofte om kontrakt som i virkeligheten er kjøp på avbetaling.