forbrukerkjøp

Artikkelstart

Forbrukerkjøp er én bestemt form for kjøp.

Et forbrukerkjøp sies normalt å foreligge når en forbruker kjøper en ting av en selger som opptrer i næringsvirksomhet, se forbrukerkjøpsloven § 1 annet ledd.

Denne alminnelige forbrukerkjøpsdefinisjonen stiller med andre ord krav både til selger- og kjøpersiden i transaksjonen:

  1. Kjøper må være en forbruker. Med dette menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, se forbrukerkjøpsloven § 1 tredje ledd.
  2. Selger må være en næringsdrivende (opptre i næringsvirksomhet). Som nevnt er det tilstrekkelig at selgers representant (for eksempel en fullmektig) opptrer i næringsvirksomhet.

Ved kjøp av gjenstander som skal brukes både privat og i næring, ligger det i kravet om at kjøper "hovedsakelig" ikke må handle i næringsvirksomhet, at den private bruken må utgjøre mer enn 50 %.

Den viktigste konsekvensen av at et kjøp blir definert som et forbrukerkjøp (og ikke som et «alminnelig» kjøp) er at kjøperen får større rettigheter overfor selgeren enn hva som ellers ville vært situasjonen.

Selv om forbrukerkjøpsdefinisjonen i norsk rett i all hovedsak ble harmonisert ved vedtagelsen av forbrukerkjøpsloven i 2002 (se nedenfor), gjelder likevel ikke den alminnelige forbrukerkjøpsdefinisjonen i absolutt alle kjøpsforhold: Ved kjøp av fast eiendom er det eksempelvis ikke et krav for at kjøper skal få den sterkere posisjonen overfor selger at selger er næringsdrivende. Det er med andre ord nok at vilkår 1 nevnt ovenfor er oppfylt. Det innebærer at ved det alminnelige bruktboligkjøpet mellom to privatpersoner, har kjøper større rettigheter overfor selgeren enn hva som følger av regelverket for øvrig. Se avhendingslova § 1-2 tredje ledd.

At kjøper må være en fysisk person innebærer at kjøp som gjøres av sammenslutninger som idrettslag, borettslag med mer ikke regnes som forbrukerkjøp. Dette selv om gjenstandene som kjøpes skal benyttes av (konkrete) fysiske personer.

De mest alminnelige reglene om forbrukerkjøp finner man i lov 21. juni 2002 nummer 34 om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Man har imidlertid også særlige regler om forbrukerkjøp i andre lover, som avhendingslova. For visse typer forbrukerkjøp gjelder også andre lovregler, se angrerett og kredittkjøp.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg