Klausulrett, de regler som følger av kontraktspraksis på et område, f.eks. i bygge- eller entrepriseforhold.