forutsetning

Artikkelstart

Forutsetning, det å gå ut fra noe som gitt. Til grunn for enhver avtale vil det ligge bestemte forutsetninger hos partene, både med hensyn til forholdene på avtaletiden og den fremtidige utvikling. Kjøperen går f.eks. ut fra at tingen ikke har mangler, mens selgeren ved kredittsalg regner med at kjøperen ikke blir insolvent.

Faktaboks

Etymologi
av tysk

Selv om det ikke er sagt uttrykkelig, kan en forutsetning være en del av selve avtalen. Men når det ikke er tilfelle, oppstår spørsmålet om rettsvirkningene av at en forutsetning hos en av partene brister. Det skilles tradisjonelt mellom forutsetninger som allerede på avtaletiden bygget på et uriktig grunnlag, og forutsetninger som svikter på grunn av senere inntrådte forhold. Går forutsetningene på forholdene som forelå på avtaletiden, taler man gjerne om villfarelse (error). Hovedspørsmålet er om avtalen fortsatt skal gjelde etter sin ordlyd eller om den faller bort eller kan kreves endret. I praksis har spørsmålet særlig angått tilfeller hvor oppfyllelse av avtalen er blitt vesentlig vanskeligere eller mer kostbar enn forutsatt.

Den ulovfestede læren om bristende forutsetninger har mistet noe av sin betydning etter at avtaleloven av 31. mai 1918 § 36 ble vedtatt i 1983. Retten kan etter bestemmelsen sette til side en avtale som det vil virke urimelig å gjøre gjeldende etter sitt innhold. Ved urimelighetsvurderingen kan det også legges vekt på utviklingen etter at avtalen ble inngått. Læren om bristende forutsetninger har likevel fortsatt en selvstendig betydning ved siden av avtaleloven § 36 der en konkret forutsetning i avtaleforholdet svikter, uten at avtalen som helhet av denne grunn vil kunne karakteriseres som urimelig. Fire vilkår må være oppfylt for å tillegge en forutsetning som svikter, rettsvirkning; 1) forutsetningen må ha vært motiverende for løftegiver, 2) den må ha vært vesentlig for avtalen, 3) synbar for adressaten og 4) det må være rimelig å ta hensyn til den.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg