Leie, i rettsspråket både arbeidsleie (se arbeidsavtale), verksleie og tingsleie, men blir først og fremst brukt i siste betydning. Ved tingsleie forstår man en kontrakt der utleieren mot vederlag for et tidsrom overlater en annen (leieren, leietageren) bruken av en ting eller annen formuesgjenstand. De rettsregler som gjelder for partenes innbyrdes forhold og om forholdet til tredjemann, er forskjellige etter som gjenstanden er fast eiendom eller løsøre, likesom det også gjelder avvikende regler for leie av hus og jord. Med hensyn til de forskjellige former for leie av fast eiendom, se forpaktning, husleie og tomtefeste.

Hva leie av løsøreangår, har man omtrent ikke lovregulering, og alt vil da avhenge av avtalen og av det som er skikk og bruk på stedet. Som alminnelige regler i mangel av særlig avtale gjelder bl.a.: vederlaget må regnes etter det som er vanlig i slike forhold; leietiden er ubestemt når ikke særlige forhold tilsier noe annet, slik at hver av partene når som helst kan kreve forholdet hevet; leieren er uberettiget til å overlate den leide gjenstand til andre (fremleie); han plikter å behandle den med omhu, men hendelig skade faller eieren til last.

Nye leieformer er etter hvert blitt vanlig, f.eks. har korttidsleie av biler, fjernsynsapparater o.l. fått økt praktisk betydning. Det samme gjelder leie av kapitalkrevende investeringsvarer på åremålsbasis, men da er selve finansieringsformålet hovedsaken, se leasing.

Ved leie av skip må leieren sørge for bemanning og utrustning av skipet, leieren blir skipets reder, og rederansvaret påhviler i det vesentligste ham og ikke eieren. Leien gjelder for så vidt bare det nakne skip, og en kontrakt om leie av skip betegnes gjerne som bare boat charter. Leie av skip forekom relativt sjelden, men er i den senere tid blitt noe mer alminnelig, særlig som et ledd i skipsfinansieringen. Forskjellig fra leie av skip er befraktning.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.