Vågnad, i kjøpsforhold ensbetydende med risiko. Kjøpsloven av 13. mai 1988 § 13 oppstiller som hovedregel at inntil levering er skjedd, bærer selgeren risikoen for salgsgjenstandens tilfeldige undergang eller forringelse.