Returprovisjon, godtgjørelse til medkontrahentens tillitsmenn eller funksjonærer. Returprovisjon brukes ofte ved sjøforsikring. Kan være en form for bestikkelse, «smøring». Aksjeloven av 13. juni 1997 § 6–17 og allmennaksjeloven av s.d. § 6–17 forbyr styremedlemmer og funksjonærer å motta returprovisjon.