Angrefrist er den fristen forbrukeren har til å påberope seg angrerett.