Angrefrist, den frist som forbrukeren har for å påberope seg angrerett.