Avtaleinngåelse omhandler den delen av avtaleretten hvor det er spørsmål om det faktisk er inngått en avtale eller ei.

Ved avtaleinngåelse er spørsmålet om partene har «rimelig grunn til å tro», eller har en «berettiget forventning» om at det er inngått en avtale. Tradisjonelt handler det om tilbud og aksept, hvor A har gitt B (mottaker av tilbudet) «rimelig grunn til å tro» at A vil binde seg på de vilkår om pris og annet som fremgår av tilbudet.

Det er formfrihet ved avtaleinngåelse, som vil si at en avtale kan inngås på hvilken form man vil: Skriftlig, muntlig, eller hva partene måtte ønske.

Binding forutsetter følgende:

 1. En tolkning av partenes utsagn og eventuelt annen relevant atferd.
 2. At denne tolkningen viser at partene er enige, i det minste om det vesentlige av sine rettigheter og plikter.
 3. At det ikke foreligger grunner for ubundethet, som angrerett, tilbakekall, re integra, avbestilling, ugyldighet eller lemping etter avtaleloven § 36.

Om det har skjedd en binding må avgjøres ved en konkret vurdering av det enkelte tilfelle. Ettersom tolkning av partsutsagn (og mer) med sikte på om to parter er bundet må knyttes nært til hvert enkelt saksforhold, har det heller ikke blitt formulert noen vidtgående generelle prinsipper av Høyesterett på dette området.

Regler om avtaleinngåelse finner man i avtaleloven kapittel 1, men den er såpass generell at man er avhengig av innsikt i rettspraksis for å få innsikt i hva som er en «berettiget forventning», momenter for en «konkret vurdering» og forståelse av konkrete tilfeller.

Rettspraksis

 • HR-2017 971 (Mellomnannsprovisjon, oppsummerer rettspraksis og juridisk teori)
 • HR-2017-1782 (Nordisk Utleie)
 • Rt. 2014 s. 100 (Strømstad Marina)
 • Rt. 2011 s. 410 (Optimogården)
 • Rt. 2010 s. 1478 (Garasjedommen)
 • Rt. 2006 s. 1585 (Mæle)
 • Rt. 2001 s. 1288 (Gate Gourmet)
 • Rt. 1998 s. 946 (Vincompagniet)
 • Rt. 1998 s. 761 (Kina-Hansen)
 • Rt. 1995 s. 543 (Selsbakkhøgda borettslag)
 • Rt. 1992 s. 1110 (Stansen/OBOS)

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • Johan Giertsen, «Avtaler», 3. utgave 2014 – ISBN 978-82-15-02290-1

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg