forfall

Forfall, forfallsdag eller forfallstid, er det tidspunkt da en fordring kan kreves oppfylt. Forfallsdagen kan være uttrykkelig fastsatt av partene selv eller den kan utledes av avtalen. I enkelte tilfeller har også loven selv bestemmelser om forfallsdag.

Kjøpsloven av 13. mai 1988 § 49 bestemmer at når det ikke i avtalen er fastsatt noe om tiden for betalingen av kjøpesummen eller leveringen av salgsgjenstanden, og det ikke fremgår av omstendighetene at oppfyllelse skal foretas snarest mulig, skal oppfyllelse skje ved påkrav.

Når det ikke i et gjeldsbrev er bestemt noe om forfallsdag, er skyldneren etter gjeldsbrevloven av 17. februar 1939 § 5 forpliktet til å betale gjelden straks fordringshaveren krever det. Forfaller gjeldsbrevet på en søndag, en annen helligdag eller 17. mai, utskytes forfallsdagen til virkedagen etter. Oversittes forfallsdagen, plikter skyldneren etter lov om renter ved forsinket betaling med mer av 17. desember 1976 å betale forsinkelsesrenter og annen erstatning.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg