Den formen for avtaleinngåelse som er beskrevet i avtaleloven, er aksept av tilbud. Et tilbud er etter avtalelovens modell et løfte som er betinget av aksept; tilbyderen bindes bare dersom tilbudet blir akseptert. Aksepten er et løfte fra avgiveren om å binde seg til en yteplikt i tråd med tilbudet. Dersom aksepten stemmer overens med tilbudet, foreligger en bindende avtale. Tilbudet er et løfte (avgiveren vil binde seg), mens aksepten inneholder et "påbud", slik at avgiveren binder mottakeren (tilbyderen) endelig til tilbudet.