Antesipert mislighold, omstendigheter som foreligger før forfallstid og som viser at forpliktelsen ikke vil bli oppfylt. Dette har normalt samme rettsvirkning som alminnelig mislighold.