Reprobert, i rettsspråket det at en viljeserklæring eller kontrakt er ugyldig fordi den strider mot gode seder (contra bonos mores), eller mot «ærbarhed», som det heter i Christian 5s Norske Lov 5-1-2.

Reproberte er først og fremst alle transaksjoner som tar sikte på å fremme et ulovlig eller umoralsk formål, f.eks. løfte om å betale en belønning for utførelsen av en forbrytelse. Men også forføyninger av annen art, særlig på person- og familierettens område, kan bli ugyldige som reproberte, bl.a. når de i utilbørlig grad innskrenker den personlige frihet eller omfatter forhold som etter rådende oppfatning ikke antas å burde være gjenstand for rettslig forpliktelse. Reproberte ifølge særskilt lovbestemmelse er bl.a. krav som oppstår av spill og veddemål (straffelovens ikrafttredelseslov av 22. mai 1902 § 12 nr. 1).

En reprobert forføyning er absolutt ugyldig; den kan ikke godkjennes (ratihaberes) av partene, og domstolene må av eget tiltak ta hensyn til ugyldigheten.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.