reprobert

Reprobert, i rettsspråket det at en viljeserklæring eller kontrakt er ugyldig fordi den strider mot gode seder (contra bonos mores), eller mot «ærbarhed», som det heter i Christian 5s Norske Lov 5-1-2.

Faktaboks

Uttale
reprobˈert
Etymologi
av latin ‘misbilliget’

Reproberte er først og fremst alle transaksjoner som tar sikte på å fremme et ulovlig eller umoralsk formål, f.eks. løfte om å betale en belønning for utførelsen av en forbrytelse. Men også forføyninger av annen art, særlig på person- og familierettens område, kan bli ugyldige som reproberte, bl.a. når de i utilbørlig grad innskrenker den personlige frihet eller omfatter forhold som etter rådende oppfatning ikke antas å burde være gjenstand for rettslig forpliktelse. Reproberte ifølge særskilt lovbestemmelse er bl.a. krav som oppstår av spill og veddemål (straffelovens ikrafttredelseslov av 22. mai 1902 § 12 nr. 1).

En reprobert forføyning er absolutt ugyldig; den kan ikke godkjennes (ratihaberes) av partene, og domstolene må av eget tiltak ta hensyn til ugyldigheten.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg