Konsumkreditt er kreditt som mottageren benytter til kjøp av konsumvarer. Se kredittkjøp.