Rakett er ei maskin som vert driven av ein eller fleire rakettmotorar. Ein rakettmotor er ein reaksjonsmotor som lagar skyvkraft og framdrift ved å akselerere avgassar frå brenselet. Rakettar har med seg drivstoff i form av både brensel og oksidasjonsmiddel. Då er ikkje rakettmotoren avhengig av tilgang på oksygen frå lufta.Ein rakett kan brukast til mange ulike føremål. Hele artikkelen