Totalimpuls, fra rom- og missilterminologien uttrykk for den totale bevegelsesmengde en rakettmotor er i stand til å produsere under en gitt operasjonstid. Forholdet mellom totalimpuls og spesifikk impuls utgjør massebehovet av drivstoff.