Ferdinand, navn på de første forskningsrakettene som ble skutt opp fra Andøya Rakettskytefelt. Ferdinand 1, en Nike Cajun innledet serien 18. august 1962.