Nike, første, annet eller tredje trinn i amerikanske forskningsrakett-kombinasjoner. Nike/Cajun ble benyttet ved oppskytningen av Norges første forskningsrakett fra Andøya Rakettskytefelt 1962.