NERVA, amerikansk termisk atomrakettmotor under utvikling frem til 1972 i et samarbeid mellom NASA og den daværende Atomic Energy Commission.