Komponent i rakettdrivstoff som ved kjemisk reaksjon med brenselet gir forbrenning. Et oksidasjonsmiddel er rikt enten på oksygen eller halogener (først og fremst fluorforbindelser). For væskemotorer er flytende oksygen det mest brukte oksidasjonsmiddelet.